O centrum

Misja centrum

Misją Centrum Badań CYBERMAN jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, a także popularyzatorskiej w zakresie wpływu Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych na marketing, zarządzanie, gospodarkę i społeczeństwo. Centrum ma charakter interdyscyplinarny i integrujący: naukowców, doktorantów, studentów, praktyków biznesu oraz przedstawicieli organizacji skupiających podmioty e-gospodarki.

Cele naukowo-badawcze centrum:

 • Prowadzenie badań nad wpływem nowoczesnych technologii internetowych na marketing
 • Prowadzenie badań nad problematyką zmiany ról pełnionych przez klienta w sferze B2B oraz B2C
 • Prowadzenie badań nad wpływem procesów wirtualizacji na rozwój e-społeczeństwa
 • Rozwój i współpraca pomiędzy naukowcami z różnych katedr i ośrodków a praktyków
  e-biznesu
 • Zaangażowanie wyróżniających się studentów w rozwój swojej potencjalnej kariery naukowo-badawczej.
 • Prowadzenie działalności badawczo-konsultingowej dla organizacji i przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie działalności popularyzatorskiej poprzez udział oraz organizację konferencji, seminariów, spotkań tematycznych. 
 • Działalność ekspercka dla firm.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centrum, skontaktuj się z nami.

O Centrum

 

Misją Centrum Badań CYBERMAN jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, a także popularyzatorskiej w zakresie wpływu Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych na marketing, zarządzanie, gospodarkę i społeczeństwo.

Ostatnie posty

Kontakt

 • Centrum Badań CYBERMAN - Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

 • +48 22 519 21 11

 • gmazurek@kozminski.edu.pl