W pierwszym półroczu 2016 roku Centrum Badawcze CYBERMAN realizowało następujące projekty badawcze:

Projekty

1. Image building of students through LinkedIn (Anna Górska) Badanie dotyczy LinkedIn, międzynarodowej platformy specjalizującej się w kontaktach zawodowo-biznesowych, która obecnie jest najsilniejszym i najbardziej popularnym narzędziem online do rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej, z której korzysta ponad 400 milionów użytkowników. Celem badania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy studenci szukają kontaktów zawodowych za pomocą tej platformy, jakie działania podejmują i czy są one efektywne, a także czy potrafią budować swój profesjonalny wizerunek w sieci. Wyniki badania zostaną opublikowane w pozycji „The impact of the digital world on management and marketing”

2. Virtual Environments – E-commerce Behavior with Respect to Privacy Security Risk Perception Among Polish, German and Ukrainian Online Consumers (Jessica Kowalczuk) Badanie przyczyni się do międzynarodowej dyskusji o zagrożeniach związanych z polityką ochrony prywatności w handlu elektronicznym. Będzie to ważny głos w sprawie zakresu respektowania przez firmy z branży e-commerce prawa do ochrony prywatności w sieci i z jakimi wyzwaniami mogą się one zmagać w przyszłości. Ważny będzie też wymiar porównawczy badania – jak w Polsce, Niemczech i Ukrainie, czyli w krajach odmiennych kulturowo postrzegane jest podejście do tego typu ochrony.

3. Determinants of Value Creation of the IT Companies in Poland (Paweł Mielcarz) Badanie będzie głosem w dyskusji nt. tworzenia wartości w firmach z branży IT w Polsce. Obejmie analizę determinant kreowania wartości, wraz z analizą siły i specyfiki poszczególnych czynników, oraz analizą różnic pomiędzy firmami z branży IT i firmami wchodzącymi w skład grupy kontrolnej. Badanie zainicjuje dyskusję nt. specyfiki danej branży i jej wpływu na relację między wartością firmy, a jej wynikami finansowymi. Pokaże również, czy interesariusze i uczestnicy ekosystemu firmy mają swój wkład w proces tworzenia wartości. Analizowane będą też instrumenty zarządzania wartością w wirtualnym środowisku, ze szczególnym naciskiem na specyfikę branży IT. Wyniki badania zostaną opublikowane w pozycji „The impact of the digital world on management and marketing”

 

O Centrum

 

Misją Centrum Badań CYBERMAN jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, a także popularyzatorskiej w zakresie wpływu Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych na marketing, zarządzanie, gospodarkę i społeczeństwo.

Ostatnie posty

Kontakt

  • Centrum Badań CYBERMAN - Prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

  • Akademia Leona Koźmińskiego, Ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa

  • +48 22 519 21 11

  • gmazurek@kozminski.edu.pl